Sprostowanie ogłoszenia o przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

 

Burmistrz Miasta Chojnowa, prostuje treść opublikowanego ogłoszenia z dnia 2 października 2023 r. o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5, wyznaczonym na dzień 8 listopada 2023r., godz. 12:00, w następujący sposób: 

Sformułowanie o brzmieniu: 

„W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2” zastępuje się sformułowaniem: 

„W przetargu mogą brać udział właściciele wyodrębnionych lokali mieszczących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 5.” 

Pozostałe warunki i treść przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 02.10.2023 r pozostają bez zmian. 

Informacja o sprostowaniu treści ogłoszenia o przetargu, podlega publikacji na stronach: http://bip.chojnow.net.pl/https://przetargi.chojnow.eu/Gazecie Chojnowskiej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie