Do GR.6840.13.2023                                                                  

Chojnów, dnia 7 września 2023 r.

 

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

Burmistrz Miasta Chojnowa

odwołuje

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 384/20, 384/21, 384/22, 384/23, 384/24, 384/25, 384/26, 384/26 o powierzchni każdej z działek 23 m2, położonych przy ulicy Złotoryjskiej w obrębie 4 miasta Chojnowa, wpisanych w księgę wieczystą Nr LE1Z/00013615/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, wyznaczony na dzień 20 września 2023 r. na godzinę 10.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność przeprowadzenia ponownej analizy koncepcji zagospodarowania terenu.

Informację o  odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta Chojnowa.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego, środki pieniężne zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek, z którego dokonano przelewu.

 

Do pobrania:

Odwołanie przetargu (300.32 KB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie