Przetargi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Chmielnej w obrębie 4 miasta Chojnowa

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Chmielnej w obrębie 4 miasta Chojnowa, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 356/4 o powierzchni 535 m2, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00020550/3 z przeznaczeniem pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną.

2023-10-17 13:35

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 5 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 5 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

2023-10-05 14:32

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1B w budynku położonym przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1B w budynku położonym przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem 480 o powierzchni 423 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00050288/4.

2023-09-19 16:18

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszczących się w budynku przy ul. Chmielnej 2 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej.

2023-09-19 16:17

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku położonym przy ul. Kolejowej 27 w Chojnowie

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku położonym przy ul. Kolejowej 27 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 22/10 o powierzchni 783 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą Nr LE1Z/00023941/2.

2023-09-19 16:16

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie