Przetargi

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 33/32 o powierzchni 29 m2, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w obrębie 4 miasta Chojnowa

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem geodezyjnym 33/32 o powierzchni 29 m2, położonej przy ul. Jarosława Dąbrowskiego w obrębie 4 miasta Chojnowa

2023-08-09 15:11

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 384/20, 384/21, 384/22, 384/23, 384/24, 384/25, 384/26 o powierzchni każdej z działek 23 m2, położonych przy ul. Złotoryjskiej w obrębie 4 miasta Chojnowa

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi 384/20, 384/21, 384/22, 384/23, 384/24, 384/25, 384/26 o powierzchni każdej z działek 23 m2, położonych przy ul. Złotoryjskiej w obrębie 4 miasta Chojnowa

2023-08-03 10:36

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 384/19 o powierzchni 754 m2, położonej przy ul. Złotoryjskiej w obrębie 4 miasta Chojnowa

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 384/19 o powierzchni 754 m2, położonej przy ul. Złotoryjskiej w obrębie 4 miasta Chojnowa

2023-08-03 10:33

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem 175/66 o powierzchni 6 m2, położonej przy ul. Legnickiej w obrębie 6 miasta Chojnowa

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem 175/66 o powierzchni 6 m2, położonej przy ul. Legnickiej w obrębie 6 miasta Chojnowa.

2023-08-03 10:32

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1B w budynku położonym przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem 480 o powierzchni 423 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1B w budynku położonym przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie, na działce oznaczonej numerem 480 o powierzchni 423 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

2023-07-20 14:07

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie