Chojnów 15 maj 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przychodnia Rejonowa w Chojnowie zaprasza do  złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie".


1.       Opis przedmiotu zamówienia.

Należy dokonać rozbiórki komina ceramicznego znajdującego się przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie (od strony podwórza), zgodnie z projektem rozbiórki oraz pozwoleniem na rozbiórkę stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Komin murowany w przyziemiu posiada przekrój 117x130 cm dla czterech dolnych segmentów średnio 270 cm każdy i o przekroju 80x80 cm dla trzech górnych segmentów o wysokości segmentu średnio 245 cm każdy.

Odległość komina od ściany budynku 4,50 m; od parkingu przychodni 5,00 m.

Rozbiórka może być prowadzona w dni wolne od pracy przychodni oraz w piątki od godz. 14.00 w pozostałe dni parking przychodni musi być dostępny dla personelu i pacjentów.

Należy usunąć gruz, uzupełnić brakujący grunt po usuniętych fundamentach, wyrównać i posprzątać teren, nanieść 10 cm humusu i obsiać teren trawą.


ZAPYTANIE OFERTOWE (17.20 kb)


Projekt rozbiórki komina (1.35 Mb)


Pozwolenie na rozbiórkę komina (370.49 kb)


WZÓR UMOWY (50.50 kb)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie