Nieruchomości gruntowe niezabudowane
Działki nr 460/12, 460/13, 460/14, obręb 4 przy ul. Jana Pawła II

Działka 460/12, obręb 4 przy ulicy Jana Pawła II o powierzchni 993 m2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 10.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym, w obszarze ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 roku. Lokalizacja gruntu znajduje się przy drodze gminnej w centrum miasta. Do działek doprowadzone są przyłącza sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Działka 460/13, obręb 4 przy ulicy Jana Pawła II o powierzchni 1149 m2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 10.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym, w obszarze ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 roku. Lokalizacja gruntu znajduje się przy drodze gminnej w centrum miasta. Do działek doprowadzone są przyłącza sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Działka 460/14, obręb 4 przy ulicy Jana Pawła II o powierzchni 1036 m2. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 10.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszczalne nieuciążliwe usługi komercyjne wyłącznie wbudowane w budynku mieszkalnym, w obszarze ochrony konserwatorskiej nowożytnego układu urbanistycznego kształtowanego do 1945 roku. Lokalizacja gruntu znajduje się przy drodze gminnej w centrum miasta. Do działek doprowadzone są przyłącza sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Tryb zbycia - przetarg ustny nieograniczony.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, tel. 76 8186 684.

aaa (szerokość: 750 / wysokość: 531)

test (szerokość: 750 / wysokość: 480)

yyy (szerokość: 750 / wysokość: 550)

test2 (szerokość: 750 / wysokość: 470)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie