UZUPEŁNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O PRZETARGU

opublikowanego w dniu 19 maja 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chojnów: http://bip.chojnow.net.pl/, https://przetargi.chojnow.eu/ oraz w Gazecie Chojnowskiej wydanie z dnia 21 maja 2022 r.

 

Burmistrz Miasta Chojnowa w uzupełnieniu treści podanego do publicznej wiadomości ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Chojnowa, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą LE1Z/00013613/1 oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 295/24 o pow. 385 m2 i 295/32 o pow. 28 m2 (działki stanowią kompleks), informuje że przetarg odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1.

 

Informacja o uzupełnieniu treści ogłoszenia o przetargu, podlega publikacji na stronach: http://bip.chojnow.net.pl/, https://przetargi.chojnow.eu/, Gazecie Chojnowskiej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać w pok. Nr 12 tut. Urzędu lub telefonicznie pod numerem 76/81-86-684.


Załącznik:(285.07 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie